css3menu.com

 BESTUUR HOLLANDSCHE SINT BERNARD CLUB (H.S.B.C.)Voorzitter
Dhr. A.G.A.M. van de Ven
Adviseur districten, notulist, afgevaardigde Raad van Beheer
Jhr. De la Courtstraat 32, 5251 JE Vlijmen
Telefoon 073-511 64 96
Email: Nol.van.de.Ven@gmail.com

Secretaris / vicevoorzitter
Mw. M. Nelissen-Franssen
Afgevaardigde Raad van Beheer, Dogachtigen & WUSB, clubblad, website
Gansbaan 64, 6231 LP Meerssen
Telefoon & fax: 043-364 38 67 (na 18.00 uur)
Email: quadromacho@planet.nl

Penningmeester
Dhr. J. Hustinx
Advertenties
Torenstraat 22, 6121 LR Born
Telefoon 06-4641 2805
Email: janhustinx@home.nl
IBAN: NL15INGB0000919795/BIC: INGBNL2A
t.n.v. Hollandsche Sint Bernard Club te Born

2e Secretaris
Mw. Y. Bijlsma
Afgevaardigde Dogachtigen, telling jaarprijzen & website
Borgerweg 8, 7849 TC De Kiel
Telefoon 0591-382369
Email: yvonne@vanhetborgerbos.eu

2e Penningmeester / ledenadministratie
Mw. T. Bouwman-Boere
Afgevaardigde WUSB
Hondsdraf 9, 3434 CK Nieuwegein
Telefoon 030-608 18 86
Email: theabouwman@planet.nl
IBAN: NL46INGB0004470698/BIC: INGBNL2A
t.n.v. HSBC Evenementen te Nieuwegein

Bestuurslid (ad interim)
Dhr. H. Hein
Kerkweg 41, 7936 TJ Tiendeveen
Telefoon 0528-331512
Email: kittyenhilko4648@gmail.com

naar top