css3menu.com

 
INSCHRIJFFORMULIER JONGE HONDEN- EN VETERANENDAG


ZONDAG 22 APRIL 2018

Locatie: Sport & Event Center Beusichem, Rijsbosch 3, Beusichem

Keurmeesters: een aantal aspirant keurmeesters voor ons ras!

Ook honden zonder stamboom mogen deelnemen!!!

Naam van de hond (conform stamboom)
NHSB-nummer
Geboortedatum
Reu Teef
Langhaar Korthaar
Vader
Moeder
Fokker
Eigenaar
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Email


De hond wordt ingeschreven in klasse:

JONGE HONDEN

klasse 1 van 03 – 07 maanden
klasse 2 van 07 – 12 maanden
klasse 3 van 12 – 18 maanden
klasse 4 van 18 – 24 maanden


VETERANEN

klasse 5 van 7 jaar tot 9 jaar
klasse 6 van 9 jaar tot ?? jaar


AANGEVEN WAT VAN TOEPASSING IS A.U.B. !!!


Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 (voor de eerste hond) en € 10,00 voor elke volgende hond van dezelfde eigenaar.
Dit a.u.b. gelijktijdig met de inschrijving(en), overmaken op rekeningnummer NL46 INGB 0004 4706 98 / BIC: INGBNL2A t.n.v. HSBC Evenementen te Nieuwegein.
Graag o.v.v. JHD en Vet. Dag 2018!

Mochten er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met Myriam Nelissen (043-3643867) email: quadromacho@planet.nl, met Thea Bouwman (030-6081886) email: theabouwman@planet.nl of Yvonne Bijlsma (0591-382369) email: yvonne@vanhetborgerbos.eu

De inzender verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is. (Paspoort van de hond meebrengen!)
De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.

Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.

SLUITING INSCHRIJVINGEN: 6 APRIL 2018 OM 24.00 UURInschrijving voor de kind-hond-show:

Naam van het kind
Leeftijd van het kind
Naam van de hond
Leeftijd van de hond
Langhaar Korthaar
Reu Teef
Wil je met een pup of jonge hond van iemand anders lopen?
Heb je hulp of begeleiding nodig?Nadat u op "Verzenden" heeft geklikt, ontvangt u binnen korte tijd een email als inschrijfbevestiging.
Indien u géén bevestigingsemail krijgt, graag even contact opnemen met één van bovengenoemde dames.