css3menu.com

 
INSCHRIJFFORMULIER KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH H.S.B.C. OP ZONDAG 28 OKTOBER 2018Locatie: Sportcentrum Beusichem, Rijsboch 3, 4112 MB Beusichem.

Deze kampioenschapsclubmatch wordt georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.


Keurmeester:
Dhr. H. Wiebauer uit Duitsland keurt alle ingeschreven Sint Bernards.


Naam van de hond:
NHSB nummer:
Geboortedatum:
Langhaar Korthaar
Reu Teef
Vader:
Moeder:
Fokker:
Eigenaar:
Adres:
Postcode:
Woonplaats en land:
Telefoonnummer:
E-mail:

Ingeschreven kan worden in de volgende klassen:

De dag van de tentoonstelling dient uw Sint Bernard de leeftijd bereikt te hebben voor die klas waarin men wenst in te schrijven.


Vink aan welke klas u inschrijft (slechts 1 klas is mogelijk):

Jongste puppyklas, 4 tot 6 maanden
Puppyklas, 6 tot 9 maanden
Openklas, vanaf 15 maanden
Tussenklas, van 15 tot 24 maanden
Jeugdklas, 9 tot 18 maanden
Fokkersklas, vanaf 9 maanden en door exposant gefokt
Kampioensklas, vanaf 15 maanden (kopie titel mailen (quadromacho@planet.nl), faxen (043-3643867) of per post opsturen naar Mevr. M. Nelissen-Franssen, Gansbaan 64, 6231 LP Meerssen
Veteranenklas, vanaf 8 jaar

De collectieve klassen van deelneming worden als volgt gedefinieërd:

Vink aan welke klas u inschrijft (beide zijn mogelijk):

Fokkerijklas, minimaal 3 en maximaal 5 honden van dezelfde fokker (dezelfde haarvariëteit)
Koppelklas, reu en teef van dezelfde eigenaar (dezelfde variëteit)


Meer informatie nodig ?
Neem contact op met:
Myriam Nelissen-Franssen, Gansbaan 64, 6231 LP Meerssen, telefoon 043 – 3643867.
Of per mail: quadromacho@planet.nl

De inschrijvingen sluiten onherroepelijk op 13 17 OKTOBER 2018 om 24.00 uur ! ! !

Door inzending van het inschrijfformulier gaat de inzender/exposant akkoord met het publiceren van de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) in de catalogus van deze KCM !
Door inzending van het inschrijfformulier gaat de inzender/exposant akkoord met het publiceren van te maken foto’s tijdens deze KCM !
Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.


Inschrijfgeld: € 20,00 per hond (vanaf de 2e hond € 15,00) jongste puppy- en puppyklas € 11,00 per hond.
Veteranenklas is geheel gratis evenals de fokkerij- en koppelklas.
Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met uw inschrijving, over gemaakt te worden op rekeningnummer:
IBAN: NL46 INGB 0004 4706 98 t.n.v.: HSBC Evenementen te Nieuwegein. BIC: INGBNL2A
Graag o.v.v. Kamp. Clubmatch 2018.

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing.
Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier.
Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren.
Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.
Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.

  • De inzender verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.
  • De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.
  • De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement.
  • Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.


  • Nadat u op "Verzenden" heeft geklikt, ontvangt u binnen korte tijd een email als inschrijfbevestiging.
    Indien u géén bevestigingsemail krijgt, graag even contact opnemen met Myriam Nelissen-Franssen, Gansbaan 64, 6231 LP Meerssen, telefoon 043 – 3643867.
    Of per mail: quadromacho@planet.nl