css3menu.com

 


JONGE HONDEN- EN VETERANENDAG 2018
Uiteraard organiseert onze rasvereniging ook dit jaar weer de jaarlijkse Jonge Hondendag in combinatie met onze Veteranen, elk jaar weer super gezellig zo’n dag!
Als we naar de rubriek “Tjakka” in ons clubblad kijken, lopen er toch nog heel wat oudjes rond in Nederland. Als hun conditie het nog toelaat: laat ze zien op 22 april a.s.! Altijd zo mooi om deze “oude grijze snoeten” te mogen bewonderen!
Deze activiteit wordt gehouden op ZONDAG 22 APRIL 2018 in het Sport & Event Center Beusichem, Rijsbosch 3 te Beusichem.
De inschrijvingen staan open voor alle Sint Bernards in de leeftijd van 3 tot 24 maanden (JHD) en vanaf 7 jaar (Veteranen).

Aanvang der keuringen is om 10.00 uur en de doelstelling is om de dag af te sluiten rond de klok van 16.00 uur.
Deze keer hebben we ervoor gekozen om, in het kader van het rasexamen later dit jaar, een aantal van de aspirant keurmeesters te laten keuren. Een deel (van de dames en heren) gaat keuren, de anderen worden schrijver. Later op de dag ruilen we dan om, op dit moment gaan we ook nog geen namen noemen! Voor de deelnemers interessant en voor de aspirant keurmeesters heel leerzaam. Schrijf gewoon in en laat u verrassen!
Alle Sint Bernards in de leeftijd van 3-24 maanden kunnen deelnemen aan de Jonge Hondenkeuring, evenals voorgaande jaren wordt er gekeurd in 4 leeftijdsklassen.
Alle Sint Bernards in de leeftijd vanaf 7 jaar tot ????? kunnen deelnemen aan de Veteranenkeuring, de veteranen worden gekeurd in 2 leeftijdsklassen.
Elke ingeschreven hond ontvangt een keurverslag en uiteraard zorgen wij weer voor een bijzonder leuk aandenken (1 per exposant).

Net zoals bij de opening van de KCM zullen wij ook hier weer laten zien op welke wijze een Sint Bernard geshowd dient te worden. Yvonne Bijlsma geeft uitleg via de microfoon en er zal een exposant, met hond uiteraard, de ring betreden en laten zien wat precies de bedoeling is.
Mocht u naderhand nog vragen hebben dan kunt u het beste naar Yvonne Bijlsma lopen, zij is zeker bereid u dit nogmaals voor te doen en u kunt er beslist iets van leren!

Voor de kinderen organiseren we ook dit jaar weer een kind-hond-show! Deelnemen hieraan kan t/m de leeftijd van 12 jaar! Vlak voor aanvang van de eindkeuringen kunnen de kids de ring in. Wij vragen vooraf de nodige informatie bij de inschrijving voor dit onderdeel. Eigen begeleiding is zeer gewenst, dit graag aangeven bij de opgave van uw kind. Ook wij zorgen voor extra mensen in de ring want de veiligheid van uw kind en uw hond staan op de eerste plaats!

Denk er wel aan dat het een lange dag is, meestal is het al laat in de middag voordat alle keuringen ten einde zijn en we kunnen overgaan tot het uitreiken van keurverslagen en aandenkens.
Alle honden worden in volgorde van leeftijd, kort- en langhaar apart, gekeurd en dienen bij elke keurmeester (2 x ) in de ring te verschijnen.

Mochten er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met Myriam Nelissen (043-3643867) email: quadromacho@planet.nl, met Thea Bouwman (030-6081886) email: theabouwman@planet.nl of Yvonne Bijlsma (0591-382369) email: yvonne@vanhetborgerbos.eu .

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 (voor de eerste hond) en € 10,00 voor elke volgende hond van dezelfde eigenaar. Dit a.u.b. gelijktijdig met de inschrijving(en), overmaken op rekeningnummer NL46 INGB 0004 4706 98 / BIC: INGBNL2A t.n.v. HSBC Evenementen te Nieuwegein. Graag o.v.v. JHD en Vet. Dag 2018!

De inschrijvingen sluiten 6 april 2018 om 24.00 uur!


KORTOM: ER STAAT U NU NIETS MEER IN DE WEG OM DEEL TE NEMEN MET UW SINT BERNARD(S)!!!

We hopen dan ook velen van u te mogen begroeten tijdens deze gezellige dag in Beusichem op 22 oktober a.s.

Met vriendelijke groet, Thea, Yvonne en Myriam
Klik hier voor het online inschrijfformulier.

terug