css3menu.com

 


EXTERIEURKEURINGEN 2006-2024


Exterieurkeuring zondag 27 oktober 2024

Er staat een exterieurkeuring ingepland tijdens de Kampioenschapsclubmatch op zondag 27 oktober 2024 in Ewijk.
Het is al sinds geruime tijd bekend dat, tijdens de exterieurkeuring, geen dierenarts meer aanwezig is. U dient, voorafgaand aan het röntgenen voor HD en ED een formulier (dierenartsverklaring) aan te vragen bij het secretariaat fokkerij-administratie. Dit formulier kunt u aanvragen onder bijvoeging van een kopie van de stamboom en een kopie van het registratiebewijs (eigendomsbewijs) van de Raad van Beheer.
Genoemd formulier neemt u mee naar de dierenarts die de röntgenfoto’s maakt en verzoekt hem/haar vriendelijk de hond te onderzoeken, het formulier in te vullen, te ondertekenen en van een stempel te voorzien.
De geldigheid van genoemd formulier is 12 maanden! Als die termijn niet haalbaar is dan dient u binnen 12 maanden, voor de betreffende exterieurkeuring, met uw hond naar de dierenarts te gaan voor het reeds genoemde onderzoek.

Opgave voor exterieurkeuring dient schriftelijk – per post of per email – te gebeuren. Dit onder toevoeging van kopie HD- en ED uitslag, kopie dierenartsverklaring en sturen naar Myriam Nelissen-Franssen, Gansbaan 64, 6231 LP Meerssen, telefoon 043-3643867. Email: quadromacho@planet.nl

Gelijktijdig a.u.b. € 40,00 (per hond) overmaken naar rekeningnummer: NL15 INGB 0000 9197 95 (let op rekeningnummer is gewijzigd!!!) t.n.v. Hollandsche Sint Bernard Club te Nieuwegein, graag o.v.v. exterieurkeuring 21 april 2024 ! !

Denkt u eraan dat uw hond, na de leeftijd van 18 maanden bereikt te hebben, eerst geröntgend dient te worden voor heup- en elleboogdysplasie. De officiële uitslag dient bij u (en bij ons) binnen te zijn alvorens uw hond kan deelnemen aan de keuring. Bij twijfel a.u.b. even contact opnemen met Myriam Nelissen-Franssen.

Indien u uw Sint Bernard geïmporteerd heeft uit een ander FCI-land dient u eerst bij de overheid een UBN- nummer aan te vragen en vervolgens bij de Raad van Beheer een verzoek in te dienen om opname in het NHSB. Na controle van de buitendienstmedewerker krijgt uw hond een NHSB-nummer en krijgt u een eigendomsbewijs. Zodra u dat in uw bezit hebt kunt u pas gaan röntgenen. Meer informatie hierover nodig?
Neem contact op met het secretariaat van de Hollandsche Sint Bernard Club.

Myriam Nelissen-Franssen (Secr. fokkerij-administratie)


exterieurkeuring 21-04-2024

exterieurkeuring 29-10-2023

exterieurkeuring 23-04-2023

exterieurkeuring 30-10-2022

aankeuring 23-04-2022

aankeuring 31-10-2021

aankeuring 25-04-2021

aankeuring 25-10-2020

aankeuring 27-10-2019

aankeuring 14-04-2019

aankeuring 28-10-2018

aankeuring 22-04-2018

aankeuring 22-10-2017

aankeuring 09-04-2017

aankeuring 30-10-2016

aankeuring 29-05-2016

aankeuring 21-11-2015

aankeuring 31-05-2015

aankeuring 29-11-2014

aankeuring 04-05-2014

aankeuring 23-11-2013

aankeuring 05-05-2013

aankeuring 02-12-2012

aankeuring 06-05-2012

aankeuring 19-11-2011

aankeuring 27-03-2011

aankeuring 03-07-2010

aankeuring 22-11-2009

aankeuring 21-03-2009

aankeuring 08-06-2008

aankeuring 20-10-2007

aankeuring 29-04-2007

aankeuring 10-09-2006

aankeuring 11-02-2006naar top