css3menu.com

 BESTUURSMEDEDELINGEN23-12-2021 geplaatst
Bestuursbesluit:

Het bestuur heeft per 1 december 2021 een fokker geschorst voor de periode van 6 maanden conform het sanctiebeleid van de vereniging.
Reden is gelegen in het feit dat de betreffende fokker wederom het VFR heeft overtreden. In oktober 2020 heeft het bestuur genoemde mensen reeds een waarschuwing gestuurd omdat men, binnen een periode van 2 jaar, 3 maal het VFR had overtreden. In dat schrijven werd ook vermeld dat het bestuur, bij een volgende overtreding, zou overgaan tot schorsing van het lidmaatschap voor de periode van 6 maanden. In oktober 2021 werd wederom het VFR overtreden, waarop het bestuur besloten heeft gebruik te maken van de sanctiemaatregelen die binnen onze vereniging van toepassing zijn.

Naar aanleiding van bovenstaand gebeuren heeft het bestuur een commissie van advies in het leven geroepen. Dit is verplicht volgens de statuten van onze vereniging en de betreffende fokker is in kennis gesteld van de mogelijkheid om bij die commissie in beroep te gaan.
De betreffende personen hebben, na ontvangst van het aangetekend schrijven, hun lidmaatschap van de H.S.B.C. opgezegd.

Namens het bestuur,
Myriam Nelissen-Franssen, secretaris09-12-2021 geplaatst
Bestuursbesluit:

Het bestuur heeft tijdens de online vergadering van 13 november 2021 mevrouw Diane Drenthen-Westerhoff toegevoegd als ad interim bestuurslid.
De taken zullen in de toekomst verdeeld worden en daarvan stellen wij u, d.m.v. publicatie in het clubblad, op de hoogte.

Namens het bestuur,
Myriam Nelissen-Franssen, secretarisnaar top