css3menu.com

 ECTROPIONHier gebeurt het tegenovergestelde als bij entropion. Het ooglid zakt uit of krult naar buiten. Hierdoor komt het bindvlies tevoorschijn dat dan aan allerlei invloeden van buitenaf wordt blootgesteld. Ectropion kan erfelijk zijn en wordt vooral aangetroffen bij honden met een ruim vel, dus met losse huidplooien. Veel honden verdragen zonder problemen een lichte vorm van entropion.

© Hollandsche Sint Bernard Club
Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hollandsche Sint Bernard Club.
naar top