css3menu.com

 ELLEBOOGDYSPLASIE (ED)Elleboogdysplasie (ED) is een verzamelnaam van vier verschillende aandoeningen van het ellebooggewricht, die allen op den duur tot deformatie en kreupelheid kunnen leiden. Het zijn ontwikkelingsstoornissen van met name het kraakbeen in de gewrichten die onder invloed van erfelijke en andere factoren ontstaan.
Sommige honden kunnen al op jonge leeftijd ernstige problemen hiervan ondervinden.
Net zoals bij HD kunnen uitsluitend röntgenfoto’s een optimaal beeld verschaffen over de toestand van de ellebooggewrichten.
De term elleboogdysplasie wordt gebruikt wanneer één of meer van de volgende aandoeningen in een ellebooggewricht aanwezig is.
OCD (Osteochondritis Dissecans), loslaten van een stukje kraakbeen van de bovenarm).
LPC (Los Processus Coronoideus, loslaten van een stukje van de ellepijp).
LPA (Los Processus Anconeus, loslaten van een stuk bot op een andere plaats van de ellepijp).
Incongruentie (een niet goed “passend” gewricht door een te lange of te korte ellepijp ten opzichte van het spaakbeen).

Ieder van bovengenoemde afwijkingen zal na enkele maanden leiden tot artrose.
Onder artrose wordt verstaan veranderingen van een gewricht (botreactie ’s) die in de loop van het ziekteproces kunnen ontstaan, die blijvend zijn en vooral gekenmerkt worden door startpijn (kreupele stappen net na het opstaan), “erdoorheen lopen” (dus beter lopen na enige tijd) en een terugval na veel inspanning.

Het VerenigingsFokReglement van de Hollandsche Sint Bernard Club stelt een ED-onderzoek verplicht!
Officieel röntgenen kan bij de Sint Bernard vanaf de leeftijd van 18 maanden.
Er mag gefokt worden met de uitslagen ED vrij en ED graad 1.
Honden met ED graad 2 of ED graad 3 zijn binnen onze rasvereniging uitgesloten voor de fokkerij.

© Hollandsche Sint Bernard Club
Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hollandsche Sint Bernard Club.
naar top