css3menu.com

 


JAARPRIJSWINNAARS VAN DE HOLLANDSCHE SINT BERNARD CLUB SINDS 1971


Dit is een prijs voor Sint Bernardhonden die de meeste punten hebben behaald op (Nederlandse) hondenshows waar een kampioenschap (CAC) vergeven wordt. Verder kunnen punten worden vergaard op de kampioenschapsclubmatch en de gewone (najaars) clubmatch van onze vereniging. Gemiddeld zijn dit ca. 18 shows op jaarbasis, niet alle shows hoeven bezocht te worden, maar als de collega exposant dit wel doet, kan men waardevolle punten verliezen. Deze wedstrijd staat alleen open voor leden, mits men ook op 1 januari van het betreffende jaar, lid is van de H.S.B.C.
Deelname aan jaar- en kennelprijs

Tijdens de ALV van zondag 12 maart 2017 is, met meerderheid van stemmen, besloten per direct de 2e en 3e prijs bij de jaarprijzen af te schaffen. Natuurlijk blijft de eerste prijs gehandhaafd en aan dit besluit zijn een aantal voorwaarden tot deelname gekoppeld, die met terugwerkende kracht (1 januari 2017) van toepassing zijn.

U dient de uitslagen BINNEN EEN MAAND NA DE SHOW per email door te geven aan sint-bernard-hond@outlook.com of per post toe te sturen aan Jan Hustinx. Dit alles o.v.v. datum en plaats van de show, volledige stamboomnaam van de betreffende hond(en) en de behaalde kwalificatie(s). Voor de laatste shows van het jaar (in de maand december) is van toepassing dat de resultaten uiterlijk 27 december doorgegeven dienen te worden. Bij verzuim van dit alles wordt er geen rekening meer mee gehouden bij de telling.
De eigenaar van een hond die deelneemt aan de jaarprijs dient op 1 januari van het betreffende kalenderjaar lid te zijn van de HSBC.
Om mee te kunnen dingen naar de jaarprijs dient de betreffende hond minimaal 3 keer, in één kalenderjaar, deel te nemen aan CAC-shows binnen Nederland.
Bij deelname aan de KCM van de HSBC worden de daar behaalde punten verdubbeld!

Bij een gelijk aantal punten van een of meerdere honden wordt eerst gekeken naar de resultaten van de KCM, aansluitend naar de resultaten van de Winner Show en vervolgens de Holland Cup. Honden in het bezit van in buitenland woonachtige leden van de HSBC kunnen wel deelnemen aan de jaarprijs doch niet aan de kennelprijs. Met betrekking tot die kennelprijs is het volgende van toepassing: aan de kennelprijs kunnen alleen in Nederland gevestigde kennels deelnemen. De betreffende fokker (eigenaar van de kennel) dient lid te zijn van de HSBC en te fokken conform het VFR van de HSBC.


De puntentelling is als volgt:


In 1971 is de vereniging voor het eerst begonnen met het uitreiken van de jaarprijs, maar dan voor alle Sint Bernards samen, reuen en teven en kort- en langharen samen. In 1979 is dit uitgebreid naar een jaarprijs voor de beste korthaar en beste langhaar, het zijn uiteindelijk wel 2 rassen.
In 1986 zijn het 4 jaarprijzen geworden, per geslacht en variëteit. En, om tenslotte de jeugdhonden ook een kans te geven, is vanaf 2005 ook de jeugdprijs ingesteld.
Met ingang van 2013 is de puntentelling gewijzigd.

Een jaarprijs bestaat uit een tekening, schilderij, wandbord of foto van de betreffende Sint Bernard, samen met een mooie rozet. Dit alles wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de vereniging. De vijf jaarprijswinnaars worden verder het gehele jaar met naam en foto vermeld in het clubblad. De prijs kent vijf categorieën: korthaar reu, korthaar teef, langhaar reu, langhaar teef en de beste jeugdhond.

Zou zeggen: zet het beste pootje voor, en probeer in de toekomst ook eens een jaarprijs te winnen.naar top