css3menu.com

 


COMMISSIE FOKKERIJ ADMINISTRATIE


ENKELE MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR T.A.V. DE FOKKERIJ

Het bestuur heeft in een bestuursvergadering van 2012 de volgende besluiten genomen:

Gratis lidmaatschap:
Vanaf 1 januari 2013 wordt aan nieuwe kopers van een Sint Bernardpuppy een gratis lidmaatschap aangeboden. Dit lidmaatschap gaat in op het moment dat de fokker de gegevens van de puppykoper doorgeeft en is 12 maanden geldig. Deze nieuwe leden krijgen het clubblad en mogen deelnemen aan de activiteiten binnen de vereniging, zij hebben echter geen stemrecht tijdens vergaderingen. Het zijn aspirant leden tot hun eerste contributiebetaling. Uiteraard is dit alleen van toepassing voor pups gekocht bij een fokker in Nederland die aangesloten is bij de H.S.B.C. Natuurlijk is het zaak dat al onze fokkers hier bekendheid aan geven en er ook aan meewerken.

Het fokreglement:
Dit is op de ALV vastgesteld en inmiddels door de Raad van Beheer goedgekeurd. De inwerkingtreding kan echter eerst formeel als de Raad het huishoudelijk reglement van de Raad heeft aangepast. Het bestuur heeft besloten hier niet op te wachten. Het fokreglement is nu al een aantal jaren onderwerp van bespreking en het is steeds wachten op de Raad.
Met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering is het fokreglement op 1 januari 2013 in werking getreden.

Taken commissie:

Alles betreffende dekaangifte, geboorteformulieren en uitslagen röntgenfoto's sturen naar secretariaat fokkerij-administratie:

Mw. D. Drenthen-Westerhoff
Lägen Diek 7
49846 Hoogstede (Dld.)
Telefoon 0049-5944 9965 474
Email: dianewesterhoff1971@gmail.com

Voor alle betalingen aangaande bovenstaande zaken, penningmeester:

Mw. T. Bouwman-Boere
Hondsdraf 9
3434 CK Nieuwegein
Telefoon: 030-608 18 86
Email: theabouwman@planet.nl
IBAN: NL15 INGB 0000 9197 95 / BIC: INGBNL2A
t.n.v. Hollandsche Sint Bernard Club te Nieuwegein

Algemene aspecten fokkerij-administratie:

Mw. M. Nelissen-Franssen
Gansbaan 64
6231 LP Meerssen
Telefoon: 043-364 38 67
E-mail: quadromacho@planet.nl

naar top