css3menu.com

 GEZONDHEIDSPROBLEMENVia de submenu’s kunt u kennisnemen van een lijst van gezondheidsproblemen bij de Sint Bernard.
Hoewel onze fokkers hun uiterste best doen om deze problemen uit hun foklijnen te houden, is een en ander natuurlijk niet helemaal uit te sluiten. Helaas ook niet voor onze prachtige Sint Bernard.
Een Sint Bernard is nu eenmaal geen nieuwe auto waar 7 jaar garantie op wordt gegeven. Het is een levend wezen dat zich op verschillende manieren kan ontwikkelen.
De Sint Bernard is een grote, heel snelgroeiende hond en kan tegen eventuele gezondheidsproblemen aanlopen.
Bij de aanschaf van een Sint Bernard raden wij dan ook alle kopers aan uitvoerig te informeren bij de fokker naar de genoemde aandoeningen. Uiteraard zijn onze fokkers zich er ook van bewust dat het hun plicht is om puppykopers alle informatie te geven. Het is een haal- en brengplicht van informatie, alles er op gericht om niet voor onaangename verrassingen te komen staan. Maak ook afspraken over hoe over en weer te handelen als zich onverhoopt gezondheidsproblemen, bij de door u gekochte hond, mochten voordoen.
Voor alle duidelijkheid: het is niet zo dat de opgesomde gezondheidsproblemen allemaal aan de Sint Bernard kleven, maar het zijn wel problemen die kunnen voorkomen.

Het bestuur van de Hollandsche Sint Bernard Club

© Hollandsche Sint Bernard Club
Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hollandsche Sint Bernard Club.naar top