css3menu.com

 


LID WORDEN H.S.B.C.


Indien u lid wilt worden van onze vereniging kunt u contact opnemen met:

Thea Bouwman-Boere, Hondsdraf 9, 3434 CK Nieuwegein
Telefoon 030-608 18 86
Email: theabouwman@planet.nl


U kunt zich ook digitaal aanmelden door onderstaande velden in te vullen en op verzenden te drukken.

Door het vermelden van uw emailadres stemt u in om oproepen, mededelingen of kennisgevingen van onze rasvereniging, via de digitale weg te ontvangen.

Mevr. Dhr.
Voorletter(s):
Achternaam:
Straat en nummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Land:


Aangeven of dit een algemeen lidmaatschap of een gezinslidmaatschap betreft.

algemeen lid, kosten € 35,00 per jaar en eenmalig € 10,00 entreegeld
gezinslid (woonachtig op hetzelfde adres als het algemeen lid). Kosten € 10,00 per jaar


Rekeningnummer:
Naam rekeninghouder:

Indien u besluit uw rekeningnummer in te vullen, machtigt u de H.S.B.C. om het lidmaatschapsgeld ( € 35,00) en/of het gezinslidmaatschapsgeld ( € 10,00) en het éénmalige entreegeld ( € 10,00) van uw bankrekening te incasseren.
Mocht u het niet eens zijn met deze automatische incasso dan heeft u 30 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

De HSBC heeft een privacy policy AVG dat u kunt vinden op de website www.sint-bernard-hond.nl en handelt conform de bepalingen neer gelegd in die policy.
Verwerking van uw persoonsgegeven vindt enkel plaats middels uw toestemming.naar top