css3menu.com

 MAAGTORSIE / MAAGDILATATIEMaagtorsies komen voornamelijk voor bij grote honden. Meestal begint het met een sterke uitzetting van de maag. Deze kan veroorzaakt worden door een combinatie van (te) veel eten, drinken of het inslikken van een grote hoeveelheid lucht. De maag draait in de buikholte om zijn as. De kanteling kan het gevolg zijn van maagdilatatie. Door de kanteling worden slokdarm en 12-vingerige darm afgekneld. Gassen, vloeistof of voedsel kunnen niet meer worden afgevoerd en de maag zal opzwellen. Door de opzwelling van de maag wordt de bloedsomloop van de grote vaten en van de maag zelf belemmerd, de druk op het middenrif stijgt waardoor de ademhaling bemoeilijkt wordt. Doordat alle organen minder van bloed worden voorzien zal een torsie van de maag snel leiden tot shock en in een later stadium tot de dood.

© Hollandsche Sint Bernard Club
Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hollandsche Sint Bernard Club.
naar top