css3menu.com

 

artikel 6, statuten H.S.B.C.

1.
De gewone leden van de vereniging worden onderscheiden in:

a. algemene leden
b. gezinsleden
c. ereleden
d. keurmeesters
e. buitenlandse leden

2.
Algemene leden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten.
3.
Gezinsleden zijn zij die met een lid zijn getrouwd of daarmede duurzaam samenleven en die als zodanig zijn toegelaten.