css3menu.com

 SANCTIEBELEIDSANCTIEBELEID BIJ HET NIET VOLDOEN AAN HET VERENIGINGSFOKREGLEMENT (VFR),

GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 22 MAART 2015.Bij 3 overtredingen van de regels van het VFR, binnen de periode van 2 jaar, volgt een schorsing van 6 maanden.

Bij aansluitend 3 opeenvolgende overtredingen van de regels van het VFR volgt ontzetting uit het lidmaatschap.

Overtredingen van de regels van het VFR worden vermeld op de website en in het clubblad.

Bij ontzetting uit het lidmaatschap blijft de vermelding maximaal 1 jaar op de website staan.

Dekkingen en geboortes, ook die welke niet conform het fokreglement zijn, worden op de website en in het clubblad geplaatst, met toevoeging van de reden waarom.

Een dekking waarbij reu en teef (van dezelfde eigenaar) niet aan het fokreglement voldoen, wordt bezien als één overtreding van het VFR.


naar top